stempel-frissevisie-def

terugpijl-zwart

stempel-frissevisie-def

balk-reageer-PFS

balk-rb-PFS

‘Playing for Success’

Een heel slim idee om kinderen met een achterstand een extra boost te geven:
lessen in het voetbalstadion waar ook hun voetbalidolen rondlopen!

‘Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope, where once there was despair.’
 
Nelson Mandela

balk-ro-PFS

Kinderen zeggen altijd: ‘Playing for success is net school, alleen leuker’.

pfs-logo

Film 1. Spel in Playing for Success

balk-ro-PFS

Als ze een voetballer tegenkomen in het stadion, mogen ze die om een handtekening vragen.

donatie-logo

Plezier staat voorop
In 1997 is Playing for success begonnen in Engeland, toen Rex Hall het eerste centrum opende. Zijn doel was om kinderen met leerachterstanden te helpen. Hij wilde ze een mooiere jeugd geven met goed onderwijs. Hall zag om zich heen te vaak dat kinderen door leermoeilijkheden of door armoede of door nare persoonlijke omstandigheden hun talenten niet konden ontwikkelen. Waarom kon hier geen verbetering in komen? Hij zag wel mogelijkheden voor hen, bij voorbeeld door het onderwijs persoonlijker te maken. Zijn lesprogramma richtte hij op kinderen van 9 tot 14 jaar. Hij zou ze als eerste een boost geven in de sleutelvaardigheden taal, rekenen en omgaan met de computer. Als ze die basisvaardigheden beheersten, konden ze daarna weer makkelijker mee in hun gewone schoolonderwijs. Hij bedacht een bijzondere onderwijsvorm. Tien weken lang les naast hun gewone onderwijs en dan in een hele praktische vorm. Ze werden altijd en op alles positief benaderd en als plek om de lessen te geven bedacht hij een spannende aantrekkelijke sportlocatie voor hen. Hij startte met een voetbalstadion met beroemde voetballers.

stempel-frissevisie-def

stempel-frissevisie-def

pile-pfs-2

Pile-pfs-1

De voetballers lopen er rond om hun werk te doen: ze moeten trainen en wedstrijden spelen. Dus als je daar rondloopt en je krijgt les is er kans op een natuurlijke toevallige ontmoeting. Dit samenkomen van de kinderen met de voetballers achter de schermen is natuurlijk enorm spannend. En voor de kinderen was het gevoel om daar te zijn, samen met je idool dan ook een enorme stimulans om te leren en om daar een plezierige ervaring aan over te houden. De voetballers werkten enorm positief mee.
Later breidde Rex Hall uit naar 19 sporten waaronder rugby en cricket. Met 162 centra door heel Engeland zijn al honderdduizenden kinderen geholpen met deze tien-weekse cursus. Door het grote succes volgden ook andere landen, waaronder Belgie, Japan en Nederland.

 
Playing for Success in Nederland
In 2008 start Nederland met Playing for Success en wel in het stadion van PEC Zwolle. Leerkrachten worden uit het gewone onderwijs gedetacheerd voor een deel van hun uren. Zij starten het project, beginnen het eerste Nederlandse lesmateriaal te maken en verwelkomen de eerste Nederlandse kinderen bij Playing for Success. Hun innovatieve manier van lesgeven slaat aan en al snel starten er ook centra in Eindhoven, Arnhem en Den Haag. De aantrekkingskracht van voetbal helpt het doel te verwezenlijken. Op papier wordt sport gebruikt als metafoor voor onderwijs. Sporten is ‘Samenwerking, verantwoordelijkheid nemen, sportief zijn, naar de trainer luisteren, regels samen afspreken.’ Bij Playing for Success wordt dit vertaald naar onderwijs. Opdrachten met samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor je zelf, opkomen voor jezelf, sportief zijn in samenwerking met anderen, naar anderen luisteren, samen regels afspreken. De vakken rekenen, taal en werken met de computer zijn daarin verwerkt.
 
Hoe ziet zo’n les er dan concreet uit?
Omdat Playing for Success in Nederland is begonnen in Zwolle zijn we daar gaan kijken. Drie docenten, waaronder Harold van Bremen en Sjaak Wilke, geven bij toerbeurt les in de middagen. Wat doen ze? Hoe gaat dat? Waarom werkt het?
Leren gaat hier niet volgens schoolse lesmethodes. Nee ze hebben alles verpakt in spelletjes, oefeningen of leuke opdrachten. Zo leren ze bijvoorbeeld hartslagen meten bij zichzelf. Met twee vingers voel je de hartslag op je pols of bij je nek. De kinderen moeten eerst, zitten, dan lopen, dan huppelen, rennen en daarna de trap op en af. Elke keer meten ze tussendoor hun hartslag. Die gaat uiteraard omhoog en dat schrijven ze op.

Vervolgens gaan ze allemaal achter een eigen computer zitten en openen het programma excell. De basis wordt hen uitgelegd en dan mogen ze de hartslagen invoeren in de computer. Ze maken een mooie tabel en merken hoe eenvoudig het werken met excell is. Vervolgens lezen ze hun eigen tabel en zien hun hartslagen terug in de kleuren. Spelenderwijs wordt hen dan computergebruik aan geleerd en het verzamelen van resultaten. Plezier staat voorop en dat is ook aan hun gezichten af te lezen. En ook dat is een soort spel, want er wordt gelachen en veel gegiecheld. Leren kan leuk zijn. Zo doen ze ook tel-spelletjes door bij voorbeeld auto’s te tellen die binnen 1 minuut langs het stadion rijden en daarmee maken ze meer sommen. Ze maken een folder, waarvoor ze allerlei stukjes moeten schrijven en foto’s en plaatjes moeten verzinnen of maken. En in Nederland doen ook VMBO en MBO mee, waardoor de opdrachten soms worden aangepast aan oudere kinderen van 15-23 jaar.

 

Daarnaast is de sfeer bij Playing for Succes ook altijd goed, omdat de leerkrachten de kinderen positief benaderen. Je kan hier niets fout doen. Zo’n grondhouding maakt het veilig, waardoor zelfvertrouwen kan groeien. En dan staat er ook nog opeens een bekende voetballer voor je neus. De kinderen kennen alle voetballers bij naam en weten hoe ze voetballen. Ze krijgen een handtekening en hij blijft ook nog even bij de opdracht kijken. Echt? ja. Dit is een slimme manier om kinderen te helpen.

 
Petra van Lint
Ilpendam

pile-pfs-4

pile-pfs-3

balk-rb-PFS

Playing voor Success is in Nederland begonnen in Zwolle in het stadion van PEC Zwolle.

balk-rb-PFS

schrijver: Petra van Lint
psvanlint@quicknet.nl
film: JIPfilm

www.jipfilm.nl

medewerkers Playing for Success:
Harold van Bremen
Sjaak Wilke

balk-ro-PFS

‘Ik heb geleerd dat je niet moet zeggen: Ik kan het niet.

Het is gewoon leuk, ook al doe je het minder dan een ander.’