‘In wat voor tijd leven we?’
terugpijl-zwart

kleurenvlak-paars-langer

Klaar!
 
Moeilijke vragen om in te vullen? Waarschijnlijk wel!
Je hebt nu van alles omhoog gehaald uit je geheugen.
Klopt het bij de tarot kaarten uit het artikel?
In je eigen antwoorden lees je terug hoe jij bent omgegaan met alles wat op je pad kwam
afgelopen jaren. Je zult vast zelf al zien dat daar een lijn in te ontdekken valt.
 
Nieuwsgierig naar meer uitleg van een deskundige?
Vraag een consult aan: www.jannievermeulen.nl
of deel het met lezers: jimenjoyblad@gmail.com

2015:
Wat is er bij jou boven tafel gekomen, wat allang onder de oppervlakte was?
Heb jij al zicht op je Ster?
Werk je al aan jouw idealen?
 
Klik daarna hier!

2013:
Waar zat jij aan vast wat je moeilijk los kon laten in materie of in verslaving?
Waar was jij afhankelijk van?
 
2014:
Wat is voor jou als laatste weggevallen?
Op welke manier belemmerde dit jou?
Wat heeft dit jou opgeleverd? Heb je hierdoor vrijheid ervaren?
 
Klik daarna hier!

2010:
Ben jij dingen van een andere kant gaan bekijken voor jezelf?
Welke kanten waren er voor jou?
Wat bracht dit jou?
 
2011:
Wat heb jij losgelaten?
 
2012:
In welke emoties heb je je laten meeslepen?
Of wat kwam steeds terug?
Ben je op bepaalde gebieden matig geweest?
Hoe was dat?
 
Klik daarna hier!

Stap 2.
 
Beantwoord de volgende vragen na het lezen van het artikel:
 
2008:
Waar zat jij in het rad?
Hoe kwam dat?
Wat kwam er in jouw leven in beweging?
 
2009:
Gaf jij sturing aan je leven?
Zo ja: Hoe deed je dat?
 
Klik daarna hier!

Doe de zelftest

 
Hoe heb jij 2008-2015 beleefd?
 
Stap 1.
 
Schrijf op een papier bij elk jaar wat er in je opkomt aan belangrijke gebeurtenissen in jouw leven:
 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 
Klik daarna hier!

stempel-intuitie-def

Wat gaat 2015 betekenen voor de wereld en voor ons persoonlijk? Ik wil in dit artikel mijn visie geven op de gebeurtenissen sinds de kredietcrisis tot nu, verklaard vanuit de tarot.

Als we naar de tijd kijken waarin we leven, dan is het vanaf 2008 een tijd van veranderingen. Er valt veel weg en iets nieuws is er nog niet voor in de plaats gekomen. Waarom zijn er sinds 2008 zo veel veranderingen? 2008 is het jaar van de Tarotkaart ‘Het Rad van Fortuin’, wat aangeeft dat er veranderingen komen, het Rad draait. In dit jaar ontstond de kredietcrisis en deze hield stand tot 2011. In 2011 liep het af maar we zitten nog volop in de gevolgen hiervan. Van een echte economische opbloei kunnen we niet spreken. Grote werkeloosheid, veel faillissementen en een steeds groter verschil tussen rijk en armoede, waarbij de armoede groeit. Waar gaat dit allemaal naar toe?

De Tarot van Rider Waite is opgebouwd uit twee delen, de grote en de kleine Arcana. De kleine Arcana gaat over dagelijkse situaties en ons gedrag. De grote Arcana gaat over de grote levensprocessen en bestaat uit 22 kaarten. Deze 22 kaarten wijzen op een cyclische tijd. We doorlopen de processen keer op keer. Vaak wordt ook gezegd: ´Het is allemaal al geweest, het is allemaal al gedaan´ en dat klopt, maar het is niet steeds hetzelfde. Het is een spiraalvorm, de zogenaamde ‘cyclische tijdspiraal’. Als we er van bovenaf naar konden kijken dan zien we een cirkel, zouden we er van opzij naar kunnen kijken dan zien we een spiraal. We doorlopen in feite steeds dezelfde processen maar dan op een ander niveau.
De eerste negen kaarten van de grote Arcana gaan over de manifestatie op aarde, ook wel de dag-cyclus genoemd. Bij de tiende kaart draait het Rad en gaat het om de innerlijke processen tot en met kaart achttien, de nacht-cyclus.
De tijd waar we nu in leven is de weg door de nacht-cyclus. We hebben de manifestatie ten volle geleefd. Nu is het tijd om te kijken hoe dit manifesteren is gegaan en wat het heeft gedaan voor de mens en de wereld.

Pile-tarot-rij-onderaan

balk-tarot-rb

schrijver: Jannie Vermeulen

www.jannievermeulen.nl

collages: Saskia Koster

www.saskia-koster.nl

balk-tarot-lm-smaller

Wat vertelt de tarot over 2008-2015

stempel-intuitie-def

Tot 2008 groeide en bloeide de economie. De mensen kregen steeds meer geld, huizen stegen in waarde, salarissen werden steeds hoger et cetera. Hierdoor gingen materie en bezit een steeds grotere rol spelen. Het lijkt wel of het uiterlijk vertoon belangrijker werd. Zwart-wit gezegd hing ons geluk af van ons bezit. Hierdoor hadden we steeds minder contact met ons gevoel. We keken niet meer naar ‘wat voel ik’ maar naar ‘wat heb ik’. Daarnaast is de wereldbevolking gegroeid van ongeveer 2,5 miljard in 1950 naar 6,5 miljard in 2005 (bron CBS). Alleen deze sterke vermeerdering van de bevolking geeft al aan dat de economie niet kan blijven groeien en bloeien als we het op dezelfde manier blijven doen. Door de digitalisering vallen er steeds meer banen weg terwijl er steeds meer mensen zijn die een baan nodig hebben. Er is iets nieuws nodig, een nieuwe visie op het leven, op de wereld. Tijd voor vernieuwing!
 

In 2008

zoals eerder aangegeven het jaar van de Tarotkaart ‘Het Rad van Fortuin’, is het rad gaan draaien waardoor de visie op het leven gaat veranderen. Het proces dat de kaart aangeeft,

beslaat ongeveer 9 jaar waarin ieder jaar een ander accent gegeven wordt om te komen bij de innerlijke waarden. We worden deze jaren gedwongen om weer terug te gaan naar de werkelijke waarde van onszelf en van de wereld. Door de crisis kunnen we niet alles meer kopen en hebben we met de omslag te maken van ‘wat heb ik’ naar ‘wat voel ik’. Zo worden we geconfronteerd met onszelf, wie we echt zijn en wat niet meer gemaskeerd kan worden door uiterlijkheden. Het gaat niet meer vanzelf, er is meer persoonlijke sturing nodig vanuit een innerlijk doel, een innerlijke zingeving van ons leven en de wereld. Wat willen we zelf ook al weer echt? (2009). Dit maakt dat we vast komen te zitten om te leren er anders naar te kijken (2010). Afscheid moeten nemen van het oude om ruimte te maken voor het nieuwe (2011), wat gepaard gaat met heftige emoties (2012). Loslaten, boosheid, angst (2013), onveiligheid (2014) en kwetsbaarheid (2015) zijn dan onder andere de thema’s die we tegenkomen. Hoe meer we in contact staan met ons gevoel en intuïtie hoe rustiger we de veranderingen zullen ervaren. Het Rad van Fortuin geeft aan dat niet het lot belangrijk is maar hoe we ermee omgaan. Zit je in het midden van het Rad dan zit je in je eigen centrum, ben je gericht op jezelf en kun je rustig bekijken wat er gebeurt en hoe je erop kunt reageren. Ben je gericht op de ander, de wereld om je heen dan zit je aan de buitenkant van het Rad en kun je alleen nog maar het Rad vasthouden. Je wordt dan geleefd en zult chaos ervaren.

tarot-collage-rad-2

balk-tarot-2008

stempel-intuitie-def

pile-tarot-1

Hoe heb jij 2008 ervaren? Ik kan me herinneren dat er veranderingen gaande waren op mijn werk. En ik slingerde van het midden van het Rad naar de buitenkant. Was ik alleen maar gericht op alles om me heen, dan maakte ik me heel erg druk over de veranderingen en ging ik in het verweer. Was ik gericht op mezelf, het midden van het Rad, dan werd ik me bewust dat ik eigenlijk het werk zat was. Het had geen uitdaging meer. Het geslinger, van contact met mezelf naar het gericht zijn op de veranderingen binnen mijn werk, maakte het jaar voor mij erg chaotisch.
 

De energie van 2009

is de energie van de Tarotkaart Kracht. De kaart Kracht zegt: ‘Als we met liefde, respect en mededogen omgaan met onze karaktereigenschappen, ons lichaam en alles wat leeft om ons heen, dan staan we in onze natuurlijke kracht’. De vrouw op de kaart is de bemiddelaar tussen het aardse en het geestelijke. We zijn doorgeslagen in het aardse en nu is het tijd voor het geestelijke, voor onze idealen vanuit het hart. Dit is goed zichtbaar in Amerika waar dit jaar Barack Obama gekozen werd tot president. Hij had zijn verkiezingscampagne gebaseerd op de idealen ‘Hope and Change’. Dit sluit prachtig aan bij de kaart Kracht, sturing geven vanuit ons hart. De vrouw op de tarotkaart staat gebogen over de leeuw, zij temt de leeuw met liefde. De leeuw is ons ego (ik-besef), dat we in de afgelopen jaren flink hebben opgebouwd tot een trots ego, van ‘ik ben’ naar ‘ik heb’. We hebben geleerd hoe we met uiterlijkheden onze behoeften kunnen bevredigen. Door onder andere de crises kan dit niet meer, waardoor ons ego veranderde van een ‘ik heb’ naar een ‘ik wil hebben’. Dit maakt dat onze karaktereigenschappen duidelijker naar buiten komen. Dit zijn de dierlijke driften, instincten (leeuw) in ons. We mogen hier weer mee in contact komen en er met liefde en respect mee omgaan. We hoeven niets te verbergen, het mag er allemaal zijn. Wanneer we dat kunnen, komen we in evenwicht en daarmee in onze kracht te staan. Door met liefde en mededogen om te gaan met onze dierlijke driften, worden ze zachter. Proberen we ze weg te stoppen, dan komen ze met kracht naar buiten. Dit hebben we kunnen zien bij Karst Tates, die de mislukte aanslag op het koninklijk huis bij de Punt in Apeldoorn pleegde. Deze gebeurtenis bracht de Nederlanders wel weer een stukje dichter bij elkaar. Je zou kunnen zeggen dat er een wij-besef ontstond. ’Ik heb’ en ‘ik wil hebben’ gaat allemaal over het individu maar het wij-gevoel was best ver weg. De leeuw af en toe laten brullen en dit met liefde te hanteren kan herkenning geven bij anderen wat het wij-gevoel versterkt.

In 2009 heb ik nog zeker een half jaar lopen aanmodderen op mijn werk. Dit was een nare periode, voor mij, maar zeker ook voor de mensen om mij heen. Regelmatig liet ik mijn leeuw brullen omdat ik nog steeds vast bleef houden aan het oude idee: ‘het was zo’n leuk werk’. Na de zomer wist ik dat ik wat moest doen en heb ik gesolliciteerd naar een andere baan binnen dezelfde organisatie. Dit was niet mijn ideale baan maar ik moest wat en ik wist dat ik weg moest op mijn huidige plek. Ik gaf hiermee sturing aan mijn leven en lucht aan mijn onrust.
 

2010

is het jaar van de Tarotkaart De Gehangene. Op de kaart hangt een man vast aan een boom. De boom waar de man aan vastgebonden is, is een levende boom dat wil zeggen dat de beperkingen van natuurlijke aard zijn. We kunnen altijd wel meer realiseren, willen en wensen, maar we hebben onze fysieke en aardse grenzen. Niet alles is mogelijk. We moeten leren van onze natuurlijke beperkingen. Wat niet kan, kan niet. We komen vast te zitten als we gericht blijven op ‘ík wil hebben’.

balk-tarot-2009

balk-tarot-2010a-

balk-tarot-2010b

stempel-intuitie-def

stempel-intuitie-def

stempel-intuitie-def

We worden gedwongen om een rustpauze in te lassen, om ons weer los te maken van de materie en daarmee van onze angst. Verzetten we ons ertegen, dan komen we alleen maar vaster te zitten. De kaart De Gehangene wijst dus op vastzitten en doordat hij ondersteboven hangt, zegt hij: ‘Bekijk de zaken van een andere kant om weer in beweging te komen’. Dit jaar was het jaar van de kabinetscrisis die eindigde in de val van Balkenende IV. Deze regering was helemaal vastgelopen, er was geen vertrouwen meer. Hierna kwam het eerste minderheidskabinet. Dit is een andere manier van kijken naar de uitkomst van de verkiezingen waardoor er een nieuwe vorm van regeren ontstond. Ook werd er dit jaar op een andere manier gekeken in de zaak van Lucia de B. Zij werd in 2003 veroordeeld voor levenslang en nu werd zij vrijgesproken van alle aanklachten na zeven jaar gevangenschap. Antonie Kamerling heeft dit jaar besloten om zelfmoord te plegen. Al jaren vocht hij tegen zijn depressies en dit jaar kon hij er -veronderstel ik- niet anders meer naar kijken, hij draaide erin vast. Als Nederlandse bevolking zaten we ook vast, vast in de angst door wat er op Koninginnedag 2009 was gebeurd en onbewust door de onrust die is ontstaan door de crises waarmee de ‘veiligheid’ lijkt weg te vallen. Dit uitte zich op 4 mei bij de schreeuw op de Dam. Wat een paniek brak er uit!

Doordat ik in 2009 zelf sturing ben gaan geven, gesolliciteerd had en ik werd aangenomen, kwam ik niet vast kwam te zitten maar kreeg ik juist een frisse blik. Hierdoor leek het wel te gaan stromen. Dit maakte dat ik op de nieuwe werkplek maar een half jaar gewerkt heb. Door mijn positieve energie, ontstaan door de vernieuwing van het werk, werd ik gezien en gevraagd voor een andere functie, die me erg aansprak.
 

2011

is het jaar van de kaart De Dood. De Dood is een proces van het ‘loslaten’, om te ontdekken wat er nog meer is, van transformatie. Het verbreken van oude banden. Oude ideeën die plaatsmaken voor nieuwe ideeën. Zonder het proces van de Dood zouden we vastroesten en stil blijven staan. Dit jaar is de terroristenleider van de islamitische terreurgroep Al-Qaida Osama Bin Laden doodgeschoten. Hiermee kon Amerika het gebeuren op 9/11 wat meer loslaten en mogelijk verwerken. De kaart de Dood wijst zelden naar de fysieke dood maar dit jaar ontkom ik er niet aan om toch ook de vele zinloze doden die er dit jaar zijn gevallen mee te nemen. Veel mensen hebben onverwacht afscheid moeten nemen van hun geliefden. Eerst in Nederland zorgde Tristan van der Vlis voor een enorm bloedbad in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Op 22 juli vermoorde Anders Breivik 77 mensen in zweden. Ook de natuur (de aarde) vond het tijd voor vernieuwing en vereffening. Dit jaar waren er erg veel natuurrampen. Nederland is de afgelopen jaren erg opgeschrikt door het gebeuren bij de Naald, op de Dam en nu in Alphen aan de Rijn. We werden op een harde manier met onze neus gedrukt op de kwetsbaarheid van de mens. De energie die gebruikt werd om de trotse-ego (de onverwoestbare mens) vast te houden, komt hierdoor weer vrij. De levensenergie kan weer stromen. Hierdoor kan er vernieuwing plaatsvinden. Het gaat dus om veranderingen die een eind maken aan de toestanden die niet langer van nut zijn voor de ontwikkeling. In december 2010, maakte de energie van de kaart de Dood die dan al volop aanwezig is, samen met de energie van de Gehangene dat de Arabische lente ontstond. De bevolking ging haar situatie anders bekijken en kwam in opstand tegen onderdrukking, oneerlijk verlopen verkiezingen, corruptie, prijsstijgingen, gebrek aan politieke vrijheid en werkloosheid. Ze hebben hiermee de zittende presidenten verjaagd. De oude energie is opgeruimd, het is tijd voor nieuwe energie!

balk-tarot-2011

pile-illus-gehang-en-gehang

stempel-intuitie-def

stempel-intuitie-def

pile-tarot-2

donatie-logo

2011 was voor mij een jaar van aanmodderen. Ik lees in mijn dagboek dat ik letterlijk schrijf dat ik met mijn ideeën aan de gang wil gaan maar het niet doe. Ik wilde een Tarotboek schrijven en me meer gaan richten op mijn Tarotpraktijk. Ik bleef me vasthouden aan het oude en aan mijn angst omdat ik, om te doen wat ik wilde doen, minder moest gaan werken en dus minder geld verdienen. Halverwege het jaar besloot mijn auto ermee op te houden. De reparatie ging zoveel kosten dat ik beter een andere auto kon kopen, maar ik had eigenlijk voor beide opties geen geld. Uiteindelijk heb ik met regelingen een andere auto kunnen kopen. Dit gebeuren raakte mijn angst zonder geld te komen zitten, waardoor ik het los kon laten. Het was gebeurd en eigenlijk gebeurde er met mij niets. Ik ben niet begonnen met het schrijven van het boek en dat klopt bij de energie van de Dood. Het gaat om het oude opruimen zodat er ruimte komt voor het nieuwe. Toch ging ik niet zo ver dat ik minder ging werken, dit bleef ik vasthouden.

balk-tarot-2012

2012

is het jaar van de kaart Matigheid. Op de kaart zie je dat de voet van de Engel in het water staat wat wijst naar het wegzakken in de emoties. Door het proces van de dood is er grote onzekerheid ontstaan waardoor we ons snel laten meeslepen door de emoties. Daardoor is er vaak sprake van een burn-out, overspannenheid doordat de energie opraakt. Dit jaar zijn er schietpartijen op scholen in Amerika geweest, het cruiseschip Costa Concordia is gekapseisd in Italië en in een Zwitserse tunnel was een busongeluk. Mogelijk veroorzaakt door vermoeidheid en/of overspannenheid? Ook in Nederland was er weer sprake van grote emoties maar vooral in het Koninklijk Huis vanwege het ski-ongeluk van Friso. De voet in het water op de kaart Matigheid betekent dat de matigheid zoek is door het opspelen van de emoties. Dit kan uitlopen in excessen, zoals bij de openbare uitnodiging op Facebook voor een verjaardagsfeestje, project X in Haren. Duizenden jongeren kwamen hierop af en het liep uit op een chaos. Ook later in dit jaar spelen de emoties een grote rol bij doorgedraaide jongeren die een grensrechter aanvielen en doodden. Hero Brinkman stapte dit jaar uit de PVV (door hoogoplopende emoties) waardoor het kabinet zijn gedoogsteun kwijtraakte. Er zijn nieuwe verkiezingen geweest en na 54 dagen werd Kabinet-Rutte II beëdigd. Het regeerakkoord kwam snel tot stand, er werd matigheid betracht tijdens de onderhandelingen, kloppend bij de energie van dit jaar. Matigheid wordt de juiste maat genoemd. De engel op de kaart, giet het water van de ene kruik naar de andere kruik, waarmee ze het natuurlijke evenwicht herstelt. Dus heb je dit jaar alles met mate gedaan dan is het een helend jaar voor je geweest.

Ook ik heb me dit jaar laten meeslepen door mijn emoties. Regelmatig zat ik te mopperen op mijn werk. De subsidies werden minder en er moest veel veranderen. Deze situatie maakte dat er steeds minder kon, iets wat ik knap lastig vond. Ik kan me nog herinneren dat ik een aanvaring had met mijn directeur. We lieten ons allebei meeslepen door onze emoties waardoor het even hoog opliep. Het was ook wel weer snel opgelost, maar ik ben daar twee dagen door van slag geweest en kon bijna alleen nog maar huilen. Tussen de bedrijven door dacht ik dat ik de leukste baan had die je maar kon hebben. Heel vermoeiend. Ik liep ook nog steeds te worstelen met mijn Tarotpraktijk. Het is mij niet gelukt om dit jaar de dingen met mate te doen, terwijl ik de energie hard nodig zou hebben voor het komende jaar.

stempel-intuitie-def

stempel-intuitie-def

pile-tarot-2duivel

balk-tarot-2013

2013

heeft de energie van de Tarotkaart de Duivel. Bij de Duivel komen we onze angst, boosheid, hebzucht en afhankelijkheden tegen. Deze afhankelijkheden kunnen zowel materieel, lichamelijk als geestelijk zijn. Het vastzitten aan geld en spullen. Het verslaafd zijn aan eten, seks et cetera. Afhankelijk zijn van andere mensen, doen wat anderen willen. Deze kaart vraagt ons eigenlijk om dat waar we afhankelijk van zijn en wat ons belemmert om te groeien, los te laten. Koningin Beatrix heeft dit goed aangevoeld en trad dit jaar af. Nelson Mandela is dit jaar overleden op 95-jarige leeftijd, hij droeg hiermee zijn stokje over aan alle aanhangers. Het is nu tijd dat zij zelfstandig laten zien in hun manier van leven, waar Mandela voor stond. Ook de verslavingen zijn we tegengekomen in de vorm van seksverslaving bij de medewerker van het kinderdagverblijf Het Hofnarretje en Jenno’s Knuffelparadijs. Door de angst voor de ‘tekorten’ was er dit jaar sprake van een toenemende boosheid in Nederland over alle bezuinigingen. In Engeland ging dit nog een stap verder nadat de regering de grootste bezuiniging op sociale voorzieningen sinds de jaren 20 aankondigde. Een groep Britse burgers bezetten de ‘flagship store’ van Vodafone in London en de acties breidde zich uit in het hele land.

Op mijn werk ging de aangekondigde bezuiniging vanwege het aanbestedingsmodel door. Er vielen vele ontslagen waaronder het mijne. In deze wetenschap heb ik nog een half jaar gewerkt. Dit was zwaar en ik heb het niet kunnen volhouden. Ik had mijn energie in 2012 al opgebruikt. Het werd me wel duidelijk dat het tijd was voor mij, om te gaan doen wat ik eigenlijk al een paar jaar wilde, een eigen bedrijf starten en daar werd ik mee geholpen door deze gebeurtenis. Als ik in het jaar van de Dood (2011) de beslissing had genomen om afscheid te nemen van het oude (mijn werk) waar ik me afhankelijk van voelde, was het misschien wat soepeler gegaan. Maar ja, dat is achteraf bekeken. Vlak voor mijn ontslagdatum kreeg ik een aanbod voor een tijdelijk contract. Het was me op dat moment duidelijk dat dit werk voor mij klaar was en het tijd was voor iets nieuws, dus heb ik hier nee tegen gezegd. Ook was het tijd dat ik mijn woonhuis ging loslaten omdat ik werkruimte nodig had. Ik had hier al vaker over nagedacht, maar nog geen actie op ondernomen. Nu wel en op mijn eerste reactie kreeg ik een huis!

tarot-waaier-beter

stempel-intuitie-def

stempel-intuitie-def

tarot-collage-toren2

2014

is het jaar van De Toren. De Toren staat symbool voor onze veiligheid. Dit is onze beschutting tegen vervelende gebeurtenissen. De Toren beschermt onze gevoelige kant, de pijn die we denken te hebben, die we denken te moeten beschermen. We houden ons aan onze Toren vast. We denken dat we een stabiele basis hebben opgebouwd, maar – zoals de kaart al laat zien – staat de Toren op een rotspunt. Deze is niet stevig en erg ontoegankelijk. Dit is een jaar waarin het laatste zal wegvallen wat ons belemmert en wat we vorig jaar niet losgelaten hebben. Het is belangrijk dat we gaan inzien dat deze veiligheid een beperking is die ons weerhoudt om te groeien, om in contact te komen met onszelf. Door onze hang naar veiligheid zien we niet wat deze wereld, dit leven, nog meer aan mogelijkheden heeft om ons te ontwikkelen. Het instorten van de Toren staat voor het instorten van een materialistisch wereldbeeld. Op de kaart zie je dat de bliksem inslaat. En de bliksem is ingeslagen, letterlijk! Op 17 juli werd de MH017 neergeschoten en kwamen 193 Nederlanders om. Hiermee viel voor velen het gevoel van veiligheid weg. In 2014 brak in West-Afrika een epidemie van ebola uit en de bestrijding ervan was erg lastig. Beide gebeurtenissen hebben ons weer eens duidelijk gemaakt dat al wat leeft belangrijk is en niet de materie. Hopelijk is nu het materialistisch wereldbeeld echt ingestort en gaan we ons richten op wat belangrijk is.

2014 begon voor mij met verhuizen. Toen ik eenmaal zat en uitgerust was, dacht ik te kunnen starten met mijn bedrijf. Ik had een mooie werkruimte in mijn nieuwe huis dus dat was helemaal goed. Helaas had ik met de acties richting werk en huis nog niet alles losgelaten. De plek waar ik nog Tarotactiviteiten ondernam viel weg! Dit heeft mij erg veel moeite en verdriet gekost. Hoewel ik nu begrijp dat het goed is. Ik moet het op mijn eigen manier gaan doen! Alleen nog niet dit jaar … Mijn moeder werd ziek en moest naar een verpleeghuis, hiermee viel ook mijn ouderlijk huis weg. Als ik nu terugkijk dan is praktisch niets meer hetzelfde als in 2008. De afgelopen jaren hebben echt in het teken gestaan van loslaten en afscheid nemen. Herkenbaar?
 

En dan 2015!

De tarotkaart De Ster hoort bij 2015. Dit is de kaart van wijsheid, toekomst, hoop en vertrouwen! De Toren is weggevallen, er kan niets meer weggestopt worden of verstopt blijven. De onderste steen zal boven komen. Dit hebben we al gezien bij de gaswinning in Groningen. Nu komt boven tafel dat er alleen gehandeld is naar het belang van de opbrengst en er niet is gekeken naar de veiligheid van de inwoners. Het bankafschrift waar al lang naar gezocht werd binnen de Teeven-deal is dit jaar

balk-tarot-2014

balk-tarot-2015

stempel-intuitie-def

pile-tarot-2-ster

gevonden. Ik denk dat er nog wel meer boven tafel komt. De maatschappij moet transparanter worden en gelijkwaardiger. Zouden op wereldniveau de landgrenzen zijn weggevallen? Momenteel wordt er stevig gedebatteerd over de verantwoordelijkheid voor het opvangen van de bootvluchtelingen en dat dit breed gedragen moet worden.

De energie van de kaart de Ster is een energie om ons te helpen om op te komen voor onrecht. Dat iedereen op deze wereld recht heeft op een menswaardig bestaan. Hier zullen we stappen in gaan zetten, verwacht ik. Op het gebied van gelijkwaardigheid zijn er al leuke dingen gebeurd in Europa. Het homohuwelijk wordt toegestaan in Luxemburg en in Kroatië is Kolinda Grabar-Kitarović gekozen als eerste Europese vrouwelijke president. Er zullen altijd nare dingen gebeuren waarvan wij niet begrijpen waarom dit nu moet. Zoals met de aardbeving in Nepal. Misschien dat de hulp die geboden wordt, een stap is naar grotere samenwerking, gelijkwaardigheid en respect om samen de inwoners een menswaardig bestaan te geven, samen met de regering van Nepal. We zullen het afwachten.
Op de kaart is een naakte vrouw te zien. Na de afgelopen jaren waarin veel veranderd is, voelen we ons nu kwetsbaar en onzeker waardoor we sneller geraakt kunnen worden. De naakte vrouw op de Tarotkaart laat water over de aarde lopen en water in het water. Het is van belang om onze aandacht te richten op ons lichaam, gevoel en de materie die ons helpen. Dit wil zeggen dat de materie goed moet voelen en het ons gevoel moet kunnen voeden. Het gaat niet meer om bezit, maar om gebruik. Misschien samen delen? Dit zie je al steeds meer opkomen in de maatschappij, denk hierbij aan de Greenwheels auto’s. Het weggooien van spullen of verkopen verandert in weggeven. Het gaat bij deze kaart vooral om het evenwicht. Aandacht voor zowel het lichaam als gevoel en materie. Wanneer we ons richten op alleen het gevoel, dus alleen water in water gieten, dan kunnen de emoties hoog oplopen. Hiermee zijn we dit jaar al snel geconfronteerd door de aanslag op Charlie Hebdo. Wanneer we alleen aandacht schenken aan materie (dus water over aarde) dan blijft het aanmodderen, wat veel energie kost en niets brengt. Doordat de Toren is weggevallen kunnen we alles om ons heen weer zien, zitten we niet meer weggedoken achter de dikke muren. We kunnen onze Ster weer zien, ons diepste verlangen. We hebben meer contact met wat we willen, wat ons vrolijk, blij en gelukkig maakt. Dit wordt een jaar waarin we onze idealen kunnen gaan zien en onze doelen gaan stellen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor ons lichaam en dit goed te verzorgen en ons gevoel en idealen te gaan voeden. Laten zien wie we zijn en wat wij willen. De kaart de Ster nodigt ons uit om ons zo echt mogelijk op te stellen. Ons ware Zelf te laten zien. De kaart de Ster zegt ons dat we mogen vertrouwen op onze weg en dat we onderweg hulp en bevestiging zullen vinden.
In het begin van dit jaar liep het bij mij nog niet zo soepel. Ik merkte dat ik erg moest wennen aan mijn kwetsbaarheid en leegte van alles wat weggevallen is. Gaandeweg voel ik een andere energie komen. Ik ben nu eindelijk echt mijn bedrijf aan het neerzetten en werk er hard aan, met veel plezier. Ik vind het spannend, maar voel ook vertrouwen.
Ik ben erg nieuwsgierig waar we met deze aarde, maatschappij naar toe gaan. Ik denk dat er een totaal andere visie op leven moet gaan komen. Hier wil ik in mijn volgende artikel naar gaan kijken. Natuurlijk weer op basis van de Tarot!
 
Jannie Vermeulen
Maurik

balk-tarot-lm

schrijver: Jannie Vermeulen

www.jannievermeulen.nl

facebook.com/Levensloopbaanprofessional

collages: Saskia Koster
www.saskia-koster.nl

stempel-intuitie-def